Liên hệ

Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

THE VIETNAM DANCE ARTISTS ASSOCIATION

Địa chỉ: 66 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại/Hotline: 0868.466.036

Email: vietnamdanceweek@gmail.com

Website: vietnamdanceweek.vn

Follow on: Fanpage/Instagram/TikTok/Youtube

Fanpage: www.facebook.com/vietnamdanceweek2023

Tiktok: www.tiktok.com/@vietnamdanceweek

Youtube: www.youtube.com/@VietNamDanceWeek

Instagram: www.instagram.com/vietnamdanceweek/