Author Archives: minhnhut

Sự kiện Múa bao gồm những gì ?

– Liên hoan (Festival) bao gồm các cuộc tranh tài ở 9 hạng mục nhảy...

Tuần lễ Múa Việt Nam 2023 là sáng kiến của Th.s Biên đạo múa Tuyết Minh dành cho Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam.

Đây là khởi đầu cho sự kiện múa thường niên lớn nhất Việt Nam, quy...

Sự kiện múa thường niên lớn nhất Việt Nam.

Sự kiện múa thường niên lớn nhất Việt Nam. Bức tranh toàn cảnh nghệ thuật...